Handboek 3.1

Handboek CO2-Prestatieladder 3.1


21 06 2020

Het Handboek CO2-Prestatieladder is het normatieve document dat het kader vormt voor de CO2-Prestatieladder. In deze norm staan alle eisen voor het behalen, implementeren, behouden en verbeteren van een CO2-managementsysteemwaaraan een gecertificeerde organisatie conform de CO2-Prestatieladder moet voldoen. Het Handboek wordt gepubliceerd op de SKAO site en is gratis te downloaden.

save_alt save_alt